Sök Meny

Politikerna väljer bort förutsättningslös bildning

De kraftfulla nedskärningarna i stödet till studieförbunden som Lunds kultur- och fritidsnämnd aviserat kommer att få betydande konsekvenser, både för viktiga verksamheter och för kommunens utveckling.

Relaterad information

Utöver de 600 000 kronor som ska dras in för studieförbunden i år kan ytterligare nedskärningar tillkomma inför 2013. Nedskärningar som rimmar illa med kultur- och fritidsnämndens uppdrag att skapa vägar till bildning, folkhälsa, demokrati och upplevelser. Det finns heller ingen samstämmighet mellan beslutet och den regionella och nationella folkbildningspolitiken, i vilken folkbildningen tvärtom framhålls som en framgångsfaktor för demokrati och utveckling. 

Många verksamheter i kommunen inom till exempel äldrevård, psykiatri, föreningsliv och amatörkultur är beroende av studieförbundens stöd. För exempelvis Sensus ger varje krona som kommunen satsar på folkbildningen fyra kronor tillbaka genom den verksamhet som kan bedrivas i samverkan med alla hundratals föreningar och amatörkulturgrupper. 

Ett minskat anslag innebär också ett minskat stöd till Kulturnatten, student-tv, studentradio och spex, evenemang som utgör en viktig del av Lunds kulturliv och som många av oss tar för givet. Lund har en långvarig och förankrad tradition av att främja bildning och kultur. 

När Lund ansökte om att bli kulturhuvudstad 2014 lytes samverkan med studieförbunden som en resurs för att nå målen särskilt fram. Umeå, som gjorde detsamma i sin ansökan och var den stad som slog Lund i finalen, ger cirka 80 kronor per invånare till studieförbunden, vilket kan jämföras med Lund som hamnar på 39 kronor per invånare. 

Kunskap är avgörande för att göra fler delaktiga i samhällsutvecklingen och ges möjlighet att påverka sin livssituation. Inte minst i Skåne, med sitt geografiska läge och etnisk mångfald, har möjligheterna att mötas genom dialog och utbyte av erfarenheter. Den förutsättningslösa bildningen, som når ut till alla människor, är tydligen inte prioriterad, utan snarare aktivt bortvald. 

Reino Fridh
regionchef för Studieförbundet Sensus
Annika Dolk
rektor för Folkuniversitetet - kursverksamheten vid Lunds universitet. 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila